W sobotę, 12 września, w Warszawie, w salach Biblioteki Narodowej, zainaugurowane zostały obrady trzydniowej XVIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.

To wydarzenie ważne i znaczące. Inicjatorem i organizatorem konferencji była Fundacja Polonia. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naczelnych władz państwowych, Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, samorządowych, firmy krajowe i polonijni właściciele firm z różnych krajów świata.

Formuła spotkania była tradycyjna: wystąpienia, dyskusja, kawa i herbata w przerwie. Celem konferencji było omówienie całokształtu współpracy ze środowiskiem polonijnym w różnych regionach świata, w tym najbliższymi sąsiadami. Była to okazja do bezpośrednich kontaktów i wymiany poglądów, w czasie których Intencje organizatorów zderzają się na ogół z oczekiwaniami uczestników. Tym razem były one wyjątkowo zbieżne, co potwierdziły głosy obu stron.

Tematyka z założenia powinna być interesująca. I taką była. Dotyczyła bowiem zarówno spraw ogólnych, jak i branżowych. Nie hierarchizując ich – obejmowały one następujące tematy:

 • znaczenie polonijnej przedsiębiorczości dla międzynarodowej współpracy,
 • innowacyjność gospodarki z udziałem środków UE
 • najbliższym koniecznym zadaniem w budowaniu nowoczesnej Polski,
 • modernizacyjna polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
 • prognozowanie alokacji kapitałów,
 • gotowość sektora bankowego do wspierania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • możliwości współpracy w rozwijaniu nowoczesnych innowacyjnych technologii,
 • innowacyjne technologie, subwencje i dotacje stymulatorem partnerstwa regionów polsko – niemieckich,
 • jak Polonia może wspierać rozwój firm z Polski i jak być jednocześnie animatorem projektów o kulturze,
 • reprezentacja polskiej gospodarki w krajach i regionach niemieckojęzycznych na przykładzie Niemiec, a ponadto
 • na progu połączenia rynków UE – Ameryka; nowe wyzwania – nowe możliwości,
 • możliwości ekspansji polskich produktów na obie Ameryki i
 • rola Izby Handlowej Izrael – Polska w kształtowaniu stosunków gospodarczych.

Dwa pierwsze tematy zreferowali przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Gospodarki i Minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz SCHETYNA. W obradach wzięła także udział przedstawicielka Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Dorota Świercz. To był dobry zaczyn informacyjno – problemowy do dyskusji, tak w obradach plenarnych, jak i w czasie sesji wyjazdowych w teren, m.in. do Włocławka.

Sentencje albo inaczej mówiąc – wnioski, nie miały charakteru urzędowego. Jedno wszakże dało się odczuć – to jednoznacznie potwierdzona potrzeba dalszej współpracy na linii biznes polonijny – kraj ojczysty. A ponadto każdy z osobna wyniósł indywidualne wnioski. Na pewno pozytywne, bo z uznaniem i aprobatą odniesiono się do korzyści tego typu konferencji i spotkań. Bo to one także sprzyjają, realizowanej w praktyce, idei „partnerstwa dla sukcesu”.